Chào mừng bạn đến với website TH Cự Khối

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Bích Liên
Hoàng Thị Bích Liên

Ngày sinh: 13/9/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long Biên - Hà Nội

Trình độ :Thạc sỹ

Điện thoại cơ quan: 0438.750.724

Điện thoại riêng: 0988093748

Email liên lạc: hoangbichlien.ck@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Thanh Bình
Hoàng Thị Thanh Bình

Ngày sinh: 18/8/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long Biên - Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Điện thoại cơ quan: 0438.750.724

Điện thoại riêng: 0164.535.4855

Email liên lạc: hoangthanhbinh.ck@gmail.com