Chào mừng bạn đến với website TH Cự Khối

Có 81 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Biên bản Kết thúc việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-ket-thuc-viec-niem-yet-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-thu-chi-n_04112020.pdf
 Thông tin ba công khai 05-11-2020
2 Thông báo nâng lương Tháng 11.2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-nang-luong-thang-112020_05112020.pdf
 Thông tin ba công khai 03-11-2020
3 TB: V/v niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý II năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-cong-khai_04112020.pdf
 Thông tin ba công khai 06-10-2020
4 Biên bản : Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quý 3 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-niem-yet_04112020.pdf
 Thông tin ba công khai 06-10-2020
5 Thông báo nâng lương Tháng 10.2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-nang-luong-thang-102020_05112020.pdf
 Thông tin ba công khai 06-10-2020
6 công khai các khoản thu chi đầu năm năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-ket-thuc_27102020.pdf
File thứ 2: bien-ban-niem-yet_27102020.pdf
File thứ 3: thong-bao-cong-khai-cac-khoan-thu_27102020.pdf
 Thông tin ba công khai 05-10-2020
7 Kế hoạch triển khai các khoản thu-chi đầu năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thu-chi_29092020(1).pdf
 Thông tin ba công khai 25-09-2020
8 Thông báo nâng lương Tháng 9.2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-nang-luong-thang-92020_05112020.pdf
 Thông tin ba công khai 07-09-2020
9 Công khai đội ngũ CB - GV năm học 2020 - 2021  Thông tin ba công khai 01-09-2020
10 Công khai về cơ sở vật chất năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-7-cong-kahi-thong-tin-csvc_04112020.pdf
 Thông tin ba công khai 01-09-2020
11 Công khai thu - chi ngân sách quý ii năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1-bien-ban-ket-thuc-cong-khai_04112020.pdf
File thứ 2: 2-bien-ban-niem-yet-cong-khai-thu-chi-quy-2-nam-2020_04112020.pdf
File thứ 3: 3-bieu-mau-cong-khai_04112020.pdf
File thứ 4: 4-thong-bao-cong-khai_04112020.pdf
 Thông tin ba công khai 10-08-2020
12 Thông báo nâng lương Tháng 8.2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-nang-luong-thang-82020_05112020.pdf
 Thông tin ba công khai 05-08-2020
13 Công khai cắt giảm chi thường xuyên 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3022-qd-cat-giam-du-toan_04112020.pdf
File thứ 2: bien-ban-ket-thuc-cong-khai_04112020.pdf
File thứ 3: bien-ban-niem-yet-cong-khai_04112020.pdf
File thứ 4: du-toan-dieu-chinh-giam-chi-thuong-xuyen-2020_04112020.pdf
File thứ 5: quyet-dinh-cong-bo-cat-giam-chi-thuong-xuyen-nam-2020_04112020.pdf
File thứ 6: thong-bao-ve-viec-cat-giam-chi-thuong-xuyen-2020_04112020.pdf
 Thông tin ba công khai 30-07-2020
14 công khai thông tin chất lượng gd năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-6-cong-khai-thong-tin-chat-luong-gd-nam-hoc-2019-2020_04112020.pdf
 Thông tin ba công khai 14-07-2020
15 Công khai thu chi quý 1 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bb-cong-khai-tinh-hinh-thu-chi-quy-12020_27052020.pdf
File thứ 2: bien-ban-ket-thuc-cong-khai-quy-12020_27052020.pdf
File thứ 3: thong-bao-cong-khai-thu-chi-quy-1-nam-2020_27052020.pdf
 Thông tin ba công khai 07-04-2020
123456