Chào mừng bạn đến với website TH Cự Khối

Có 109 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên tháng 11 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tbkq-danh-gia-cbgvnv-thang-11_26112021.pdf
 Văn bản cấp trường  26-11-2021
2 Lịch kiểm tra định kì giữa kì i năm học 2021 – 2022  Văn bản cấp trường  05-11-2021
3 THCK - Kế hoạch công tác tháng 11- 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-ke-hoach-cong-tac-thang-11-2021_04112021(1).pdf
 Văn bản cấp trường  04-11-2021
4 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên tháng 10 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ket-qua-danh-gia-thang-10_04112021.pdf
 Văn bản cấp trường  28-10-2021
5 QĐ kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện QCDC
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-kien-toan-ban-chi-dao-thuc-hien-qcdc_26112021.pdf
 Văn bản cấp trường  19-10-2021
6 KH thực hiện QCDC năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-qcdc-nam-hoc-2021-2022_01122021.pdf
45/QĐ - THCKVăn bản cấp trường  18-10-2021
7 QĐ thực hiện ban hành QCDC của Trường Tiểu học Cự Khối
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-thuc-hien-ban-hanh-qcdc_01122021.pdf
23/QĐ - THCKVăn bản cấp trường  18-10-2021
8 QĐ ban hành quy chế làm việc của Trường Tiểu học Cự Khối
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-quy-che-lam-viec_01122021.pdf
24/QĐ - THCKVăn bản cấp trường  18-10-2021
9 QĐ ban hành quy chế phối hợp giữa CĐ và CQ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-giua-cd-va-cq_01122021.pdf
25/QĐ - THCKVăn bản cấp trường  18-10-2021
10 QĐ ban hành quy chế bảo vệ quản lý và sử dụng tài sản công
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-quy-che-bao-ve-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cong_01122021.pdf
26/QĐ - THCKVăn bản cấp trường  18-10-2021
11 Quy tắc ứng xử của CBCCGV - NV, người lao động của Trường Tiểu học Cự Khối
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-tac-ung-xu_01122021.pdf
01/QĐ - THCKVăn bản cấp trường  18-10-2021
12 QĐ ban hành quy chế thi đua khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-quy-che-thi-dua-khen-thuong_01122021.pdf
27/QĐ-THCKVăn bản cấp trường  18-10-2021
13 Thck- đang kýdanh hiệu thi đua , hình thức khen thưởng năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-dang-kydanh-hieu-thi-dua-hinh-thuc-khen-thuong-nam-hoc-2021-2022_29102021.pdf
File thứ 2: thck-dang-ky-danh-hieu-thi-dua-hinh-thuc-khen-thuong-nam-hoc-2021-2022-nop-pnv_29102021.pdf
 Văn bản cấp trường  12-10-2021
14 QĐ công khai tài chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-cong-khai-tai-chinh_01122021.pdf
 Văn bản cấp trường  11-10-2021
15 Kết quả kiểm tra nội bộ tháng 9,10,11
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ket-qua-kiem-tra-noi-bo-thang-91011_01122021.pdf
 Văn bản cấp trường  30-09-2021
12345678