Chào mừng bạn đến với website TH Cự Khối

Có 27 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai dự toán cắt giảm chi thường xuyên năm 2021 ( đợt 1)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-du-toan-bo-sung-cctl-dot-2-nam-2021_29092021(1).pdf
 Công khai Tài chính 28-09-2021
2 Công khai dự toán cắt giảm chi thường xuyên năm 2021 ( đợt 2)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-thong-bao-ny-cong-khai-cat-giam-tx-dot-2-nam-2021_29092021.pdf
File thứ 2: cong-khai-cat-giam-chi-thuong-xuyen-dot-2-nam-2021_29092021.pdf
File thứ 3: bien-ban-niem-yet-cong-khai-cat-giam-chi-tx-dot-2-nam-2021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 23-09-2021
3 Công khai dự toán bổ sung cctl đợt 2 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-du-toan-bo-sung-cctl-dot-2-nam-2021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 31-08-2021
4 Biên bản kết thúc công khai tình hình thực hiện thu chi quý 2.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-ket-thuc-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-thu-chi-quy-22021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 03-08-2021
5 Công khai thực hiện dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-thuc-hien-du-toan-thu-chi-6-thang-dau-nam-2021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 20-07-2021
6 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 2.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-niem-yet-cong-khai-tinh-hinh-thu-chi-ns-quy-12021_29092021.pdf
File thứ 2: bien-ban-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-thu-chi-quy-22021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 06-07-2021
7 Thông báo nâng phụ cấp tnng tháng 7.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-thong-bao-nang-phu-cap-tnng-thang-72021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 01-07-2021
8 Biên bản kết thúc Công khai dự toán CCTL đợt 1 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban-ket-thuc-cong-khai-du-toan-cctl-dot-1-nam-2021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 03-06-2021
9 Bảng đối chiếu tiền gửi tháng 4.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-doi-chieu-tien-gui-thang-42021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 06-05-2021
10 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 1.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-niem-yet-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-thu-chi-quy-12021_29092021.pdf
File thứ 2: bien-ban-ket-thuc-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-thu-chi-ns-quy-12021_29092021.pdf
File thứ 3: bien-ban-niem-yet-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-thu-chi-ns-quy-12021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 04-05-2021
11 Công khai dự toán CCTL đợt 1 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-niem-yet-cong-khai-du-toan-cctl-dot-12021_29092021.pdf
File thứ 2: biem-ban-niem-yet-cong-khai-du-toan-cctl-bo-sung-dot-12021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 04-05-2021
12 Thông báo nâng phụ cấp tnng tháng 5.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-thong-bao-nang-phu-cap-tnng-thang-52021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 02-05-2021
13 Bảng đối chiếu tiền gửi tháng 3.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-doi-chieu-tien-gui-thang-32021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 06-04-2021
14 Công khai đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách quý 1.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-doi-chieu-du-toan-kp-ngan-sach-quy-12021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 05-04-2021
15 Thông báo nâng phụ cấp tnng tháng 4.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-thong-bao-nang-phu-cap-tnng-thang-42021_29092021.pdf
 Công khai Tài chính 01-04-2021
12