Chào mừng bạn đến với website TH Cự Khối

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thck - danh sach hs trúng tuyển lớp 1 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-danh-sach-hs-trung-tuyen-lop-1-nam-hoc-2021-2022_06082021.pdf
 Văn bản tuyển sinh 05-08-2021
2 Thck - danh sach hs lớp 1 trúng tuyển diện trực tiếp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-danh-sach-hs-lop-1-trung-tuyen-dien-truc-tiep_06082021.pdf
 Văn bản tuyển sinh 05-08-2021
3 Danh sách học sinh trúng tuyển đăng kí trực tuyến vào Trường Tiểu học Cự Khối
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-sach-trung-tuyen_22072021.pdf
 Văn bản tuyển sinh 20-07-2021
4 Thck-quyết định ban hành hđts năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-quyet-dinh-ban-hanh-hdts-nam-hoc-2021-2022_24062021.pdf
 Văn bản tuyển sinh 24-06-2021
5 Kế hoạch tuyển sinh năm h 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-ke-hoach-tuyen-sinh-nam-h-2021-2022_24062021.pdf
17Văn bản tuyển sinh 24-06-2021
6 Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-tuyen-sinh-lop-1-nam-hoc-2021-2022_24062021.pdf
 Văn bản tuyển sinh 24-06-2021
7 Thông báo Danh sách trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thck-danh-sach-trung-tuyen-vao-lop-1-nam-hoc-2020-2021_1_21082020.pdf
 Văn bản tuyển sinh 21-08-2020
8 Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: th-ck-thong-bao-tuyen-sinh-2020-2021_30072020.pdf
 Văn bản tuyển sinh 29-07-2020
9 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-tuyen-sinh-vao-lop-1-nam-hoc-2020-2021_01072020.pdf
 Văn bản tuyển sinh 30-06-2020
10 Thông Báo Tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb_tuyen_sinh_2019-2020_7620199.pdf
03/TB - THCKVăn bản tuyển sinh 03-06-2019
11 Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2010
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_tuyen_sinh_vao_lop_1_2019_-_2020_7620199.pdf
18/KH - THCKVăn bản tuyển sinh 03-06-2019